Technikum Menedżerskie w Bydgoszczy

Dane rejestrowe

KRS: 0000029650

REGON: 092322628

NIP: 967-10-12-911

Lokalizacja

Toruńska 55-57
85-023 Bydgoszcz

50 128 85 76

technikum.plm.pl


AnDentica Stomatologia

69 008 00 02
andentica.pl

Greentech Mroczkowski

73 030 00 80
green-tech.pl